Oráculo: Exhibición individual del artista Musuk Nolte (Lima, 1980)

22 September - 4 November 2020